Mặt bằng căn hộ MILLENNIUM

Đánh giá của bạn!
MillenniumMasteriDist4- Floor Plan- Mặt tằng tầng căn hộ
MAT-BANG-TONG-THE-MILLENNIUM-QUAN4